top of page
AdobeStock_681712358.jpeg

VI SER ÖVER HELA DITT HEM

// Spara energi på rätt sätt!

TILLSAMMANS MINSKAR VI DINA ENERGIKOSTNADER

Energieffektivisering i Nyköping: Spara energi och minska kostnader med Janssons Bygg

- För en bekvämare inomhusmiljö, lägre elräkningar och en minskad miljöpåverkan.

VI HAR BYGGT DRÖMMAR I 30 ÅR

Ditt byggföretag i Nyköping

Energieffektivisering handlar om mer än bara lägre energiräkningar – det är ett sätt att bidra till en hållbar framtid. På Janssons Bygg i Nyköping har vi lång erfarenhet av att hjälpa kunder att minska sitt energibehov och skapa ett mer hållbart boende. Våra erfarna snickare erbjuder lösningar som förbättrar isoleringen, tätar läckor och optimerar energianvändningen i ditt hem. Med oss kan du förvandla din bostad till en miljövänlig oas som sparar pengar och minskar din klimatpåverkan.

- Första steget mot att förstå hur du kan effektivisera din energianvändning -

Kostnadsfri energirådgivning!

- Små förändringar kan göra en stor skillnad - 

Spara pengar. Minska er klimatpåverkan. Förbättra er komfort.

Vi förstår värdet av energieffektivisering för både ditt hem och vår planet. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att optimera din energianvändning och minska din klimatpåverkan. Vi erbjuder en rad energieffektiviseringsåtgärder, bland annat:

 • Isolering: Förbättra ditt hems värme- och kylanvändning.

 • Klimatskärm: Vi ser över ytterfasad och optimerar den.

 • Fönster och dörrar: Minskar värmeförluster med energieffektiva alternativ.

 • Värmesystem: Hjälper dig att installera eller uppgradera till effektiva system.

 • Smarta optimeringar av apparater: Laddbox, belysningslösningar, smart termostat m.m.

 • Installation av t.ex. solpaneler: Generera egen ren el.

 • Tätning av luftläckage: Förhindra oönskad luftcirkulation.

 • Och mycket mer...

 

Energiinventering och rådgivning

Innan vi sätter igång utgår vi alltid från en skräddarsydd plan för just ditt hem för att spara energi utifrån dina förutsättningar. Just nu erbjuder vi kostnadsfri energiinventering och rådgivning!
 

 • Vi bjuder på en omfattande energiinventering av ditt hem.

 • Vår erfarna energirådgivare ger dig konkreta åtgärder för att minska din energiförbrukning.

 • Vi anpassar våra lösningar efter dina behov och din budget.

 • Vi hjälper dig att hitta bidrag som är framtagna för just dina åtgärder. Läs mer här

Varför energieffektivisering?

 • Spara pengar: Minska dina energikostnader och få avkastning på din investering.

 • Minska klimatpåverkan: Gör din del för en hållbar framtid.

 • Ökad komfort: Skapa ett mer behagligt inomhusklimat året runt.

Varför välja er som helhetsleverantör?

 • Erfarenhet: Vi har en lång historia av energiprojekt och nöjda kunder.

 • Expertis: Våra experter är kunniga inom energieffektivisering och förnybar energi.

 • Kvalitet: Vi använder enbart högkvalitativa material och arbetskraft.

 • Hållbarhet: Vi prioriterar hållbarhet och miljövänliga lösningar.

Vi ser fram emot att arbeta med dig för att göra ditt hem mer energieffektivt och hållbart. Kontakta oss idag för din gratis energiinventering och rådgivning!

VI HAR BYGGT DRÖMMAR I 30 ÅR

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Det finns många bidrag och skattelättnader för åtgärder som främjar en omställning till ett hållbarare boende. Vi hjälper dig att hitta rätt bidrag för åtgärderna. Sedan juli 2023 finns det bland annat ett bidrag att söka för att energieffektivisera småhus. För att få bidrag måste du äga och stadigvarande bo i småhuset. Småhuset ska också värmas upp med antingen direktverkande el eller genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el eller genom gasförbränning. Även tappvarmvattnet måste värmas upp av el eller gasförbränning. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, läs mer här. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

Hur kan en energieffektiviseringsuträkning se ut?

 1. Vi börjar med att se över din nuvarande energiförbrukning: För att göra en korrekt bedömning behöver du veta din nuvarande energiförbrukning. Detta kan vanligtvis hittas på ditt el- eller värmekonto och anges i kWh (kilowattimmar) per månad eller år.

 2. Identifiera energieffektiviseringsåtgärder: Efter en inspektion hjälper vi dig att lista de åtgärder du bör ta ställning till för att göra ditt hem mer energieffektivt. Det kan tex. vara saker som bättre isolering, energisnåla apparater, energifönster, solpaneler, eller en mer effektiv värmepump.

 3. Vi hjälper dig beräkna de förväntade besparingarna per åtgärd: För varje åtgärd, undersöker och beräknar vi tillsammans de förväntade energibesparingarna. 

 4. Beräkna totala besparingar: Summera de förväntade besparingarna för varje åtgärd.

 5. Beräkna investeringskostnaden: Vi tar fram en offert över kostnaderna för att genomföra varje åtgärd.

 6. Beräkna återbetalningstiden: Dela investeringskostnaden med de totala besparingarna per år för att få en uppskattad återbetalningstid. Detta kommer att ge dig en uppfattning om hur lång tid det tar att återhämta dina investeringar genom minskade energikostnader.

 7. Kalkylera och ansöka om avdrag: Vi hjälper dig att inkludera faktorer som ROT avdrag och energieffektiviseringsbidraget i kalkylen och hjälper dig att ansöka!

Här är ett exempel:

Anta att din årliga energiförbrukning är 15 000 kWh och att du förväntar dig att en serie energieffektiviseringsåtgärder kommer att minska den med 20%. Det skulle innebära en besparing på 3 000 kWh per år. Om din nuvarande elkostnad är 1 kr per kWh, skulle du spara 3 000 kr per år. Om åtgärderna kostar 20 000 kr att genomföra, skulle återbetalningstiden vara 6,67 år (20 000 kr / 3 000 kr per år).

Kom ihåg att detta är en förenklad beräkning, utan bidrag och faktorer som inflation, underhållskostnader och andra variabler som kan påverka det verkliga utfallet. Det är alltid bra att rådgöra med energiexperter eller entreprenörer som kan ge dig en mer exakt bedömning baserat på din specifika situation.

robin.jpg
Energieffektivisering

Robin Jansson

robin@jbib.se

Kontakt

BOKA KOSTNADSFRITT MÖTE

Kontakta oss idag

Om du är redo att ta kontroll över dina energikostnader och göra en positiv inverkan på miljön, kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation. Vi ser fram emot att hjälpa dig att uppnå dina energieffektivitetsmål och göra din bostad mer miljövänlig!

Vi återkommer så fort vi kan

_DSC8012-1.jpg
KONTAKT

// Investera i ett hållbart hem!

Vårt team består av kunniga och erfarna yrkespersoner som har en passion för att hjälpa våra kunder att uppnå sina energieffektivitetsmål. Vi har en beprövad erfarenhet av att leverera högkvalitativa resultat inom utsatta tidsramar och budgetar.

bottom of page