top of page

KVALITETSPOLICY

Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda bygguppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

 

Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

 

I vårt arbete använder vi vedertagen byggteknik och arbetsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav samt branschkrav.

 

Kompetent personal samt egenkontroller säkrar ett professionellt utförande under hela utförandet samt slutkontroll.

 

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad byggnation i rätt tid och till rätt utförande.

 

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

bottom of page